Av Billy Graham

Bibelen viser tydelig hvordan Guds hånd har virket gjennom alle tidsaldre for å fullføre hans frelsesplan, og forteller om dette i ord så enkle og kortfattet at et barn kan forstå det. Et slikt enkelt, men innholdsrikt ord er det lille ordet «ble».

Bibelen sier at ifølge Guds evige rådslutning ble Kristus menneske, for at menneskene kunne bli Guds barn. Fyrsten tar, bokstavelig talt, den fattiges plass for at den fattige skal kunne bli fyrste.

Guds rettferdighet krevde at synden skulle straffes, men Guds nåde utså en stedfortreder for mennesket i Kristus. I sin ufattelige kjærlighet sendte Gud sin Sønn, som led straffen for synden i vårt sted.

Guds Ord lærer at Kristus ble menneske. Bibelen sier: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til… og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Joh 1, v.1, 3 og 14.

Jomfrufødselens store under var resultatet av et enda større under av Gud – han elsket denne syndefulle, krigerske og onde verden så høyt at han, i Kristi person, ofret seg selv for dens frelse.

Da Herren Jesus ble født i kjødet, ble det mulig for menneskene å bli født av Ånden. Derfor kunne Jesus si: «Dere må fødes på ny!» Joh 3,7.

En marxist som talte i Hyde Park i London, pekte på en mann kledd i filler og sa: «Kommunismen kan gi den mannen nye klær!» En kristen som sto i nærheten pekte å mannen og ropte: «Kristus kan gi de klærne en ny mann!» Det er forskjellen mellom kommunismen og kristendommen. Kristus ble menneske for å forvandle menn og kvinner, for å forvandle menneskeslekten. Når du kommer til Kristus, blir du ikke bare omformet, han setter ikke bare på deg en ny kledning. Jesus Kristus gjør deg til et nytt menneske. Han gir deg et nytt hjerte. Du blir født på ny av Guds Ånd. Dette er hva som menes med å bli født på ny.

Bibelen lærer også at Kristus ble gjort til synd. Verdenshistorien vitner om menneskenes fruktløse forsøk på å oppnå rettferdighet med egne midler. Det gamle og Det nye testamente forteller om samme sak. Mennesket falt i Edens hage, og dermed hele slekten.

Vi ser i dag samme skuespill som historien har vist gang etter gang – en sivilisasjon som begår selvmord. En mangetusenårig historie viser at en makt som er sterkere enn mennesket måtte gripe inn for å frelse det. Det er dette Gud gjør når han i Kristus tilbyr en stedfortreder. «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.»2.Kor 5,21.

Kristus tok ansvaret for dine og mine synder da han døde på korset. Ja, Skriften sier: «Herren lot våre alles misgjerninger ramme ham.» Jes 53,6. Frivillig tok han på seg dine og mine synder og ble regnet som en synder.

Bibelen lærer også at Jesus ble skilt fra Gud for vår skyld. Hans lidelse på korset var ikke bare fysisk, det var enda større sjelekvaler – han måtte lide ved å bli skilt fra Gud. Da Jesus ropte: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»(Matt 27,46) – så viste han med all tydelighet at hva helvete enn må være, så innebærer det med sikkerhet skilsmisse fra Gud.

Det er bare i Jesu død på korset for oss at vi kan se dypt i menneskets synd. Du kan aldri se synden, aldri forstå den, eller aldri forstå hva det betyr å bryte Guds lov, om du ikke ser på korset. Du kan se en syndefull verden omkring deg, eller lese om statsmaktenes overgrep, og forstå noe av menneskenes syndighet. Men du må gå til korset og se Guds hellige Sønn dø der for til fulle å forstå hva synd betyr.

Bibelen sier at du har korsfestet ham der. Bibelen sier at du er like ansvarlig for å ha korsfestet Jesus Kristus, som hvilken som helst annen, fordi du er en synder.

Bibelen sier: «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» Rom 3,23. Bibelen sier:«Syndens lønn er døden.» Rom 6,23. Bibelen sier: «Den som synder, han skal dø.» Esek 18,4.

Jesus bar din synd i de kvalfylte timene på korset.

Kristi kors åpenbarer også Guds kjærlighet. Du kan aldri forstå hvor høyt Gud elsker deg, før du ser på korset, fordi Jesus Kristus var Gud, kommet i kjød for å dø på korset, fordi han elsket deg. Gud elsket verden så høyt at han ga sin Sønn. Bibelen sier: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Rom 5,8.

Kristi kors forkynner at det er den eneste veien til frelse. Det finnes ingen annen vei. Du kan ikke bli frelst ved gode gjerninger, ikke ved menneskevennlig virksomhet – ikke ved noe annet enn Kristi kors. Bare om du tar imot og tror på ham, så kan du bli reddet fra helvete til himmelen – og så får du et helt nytt liv umiddelbart.

Guds vei er den eneste veien, og just der du nå er kan du si «ja» til Kristus. Du spør: «Hva skal jeg gjøre?» Alt du må gjøre, er å erkjenne at du er en synder, og siden, i tro, ta imot Jesus som din personlige frelser. Det er den veien Gud vil du skal gå.

 

Evangelisten 1. oktober 1974