Den vesle landsbyen al-Azariyeh (El Eizariya) er ca 3 km øst for Jerusalem. Navnet er arabisk og betyr «Lasarus’ sted». Liksom Kapernaum var Jesu hjem i Galilea, kunne Betania kalles hans hjem i Judea. Området har blitt mye bygd og utvidet de siste 70 årene, men man kan fortsatt kjenne at dette er det siste bostedet før kan komme til Judeaørkenen i øst.

 I dag er det bygd en moske over Lasarus grav, og i skråningen ovenfor er det en typisk greskortodoks kirke. På den andre siden av moskeen er det en stor katolsk kirke angivelig bygget over huset til Marta og Maria.

I Bibelen

På Jesu tid var Batania en liten landsby med ca 20 boliger. Men den passelige avstanden til Jerusalem, gjorde Betania til et greit sted å koble av fra storbyens stress. Det var et ideelt sted hvis en ville komme bort fra alt. Med sine knappe 3 km, var dette en 45 minutters spasertur unna Jerusalem. I Betania bodde Marta, Maria og Lasarus. Men det var flere av Jesu venner. Her var også hjemmet til Simon. “Han var nå i Betania, i Simon den spedalskes hus. Og mens han satt til bords der, kom en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte, meget kostbar nardussalve. Hun brøt i stykker alabastkrukken og helte salven ut over hans hode.” Mrk 14,3.

Det som er mest kjent fra Betania, er da Jesus roper Lasarus ut fra graven. Etter å ha vært død og begravet i fire dager ble han oppvekket. Det ble da kjent at Jesus har makt over døden, og er den som har nøklene til døden og dødsriket. Jesus ble senere kalt for Livets høvding (apgj 3,15).

 I dag er det bygd en moske over Lasarus grav. Det forteller at en død religion forsøker å legge lokk over Jesu oppstandelseskraft. Dette har muslimene ikke lykkes med. Ikke noen steder har dette vært god strategi for Muhammed og hans etterfølgere. Døden er ikke det siste. Fra Betania ble det sendt noen signaler til døden at den selv vil møte sin overmann, Jesus! “Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?” 1.Kor 15,55. Enda lyder ordene fra Betania: “Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.” Joh 11,25.

Noen legger lokk på kristendommen, men saken er at Jesus lever. Det gjør også alle Jesu etterfølgere!