Av Eivind Ydstebø

For flere år siden var jeg med som leder på ein leir for barn. En ettermidag da vi var ute og hadde aktiviteter, kom en jente i 10-års alderen bort til meg.

Hun hadde en hes stemme. Om hun var forkjølet, eller om stemmen var slik naturlig, det vet jeg ikke. Men nå ønsket hun å synge en sang på kveldsmøtet, og hun ville gjerne at jeg skulle akkompagnere på piano. Jeg hadde allerede lagt merke til at enkelte hadde hatt det moro på hennes bekostning, derfor prøvde jeg å få henne på andre tanker. Men hun var fast bestemt, og slik ble det.

Det som skjedde denne kvelden, kan jeg ikke glemme. Hun hadde valgt sangen «Du som bryter lenker» og i koret sang hun: «Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din å være, helt og holdent din». Om røsten var noe hes, var vitnesbyrdet krystallklart fra en ung jente som syntes å ha gitt hele sitt hjerte til Jesus. Da hun sang koret for siste gang, kunne jeg ikke holde tårene tilbake, av flere grunner: Jeg hadde stått i veien for Jesus. I min frykt for hva de andre barna ville si, tenkte jeg ikke over at jeg hindret et frigjørende vitnesbyrd om Jesus. Før jeg la meg for kvelden, måtte jeg be om tilgivelse. Og jeg lå lenge våken og tenkte over hvilken betydning og kraft sangen og vitnesbyrdet om Jesus har. Ikke noe som skal presteres. Ikke noe bare for de flinke. Kristen sang er forkynnelse.  Det er vitnesbyrdet fra hjerter som har møtt Jesus, og som ikke kan tie om det de har fått og det de har sett. Når vi virkelig får se hva Gud har gjort for at du og jeg skal bli frelst: «Da bryter lovsang i fra sjelen ut, Takk store Gud».

Flere ganger i ettertid har jeg tenkt på denne episoden, og på det den unge jenta sang.

Kjøpt til din å være.  «..fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt» (Åp. 5,9)Det er ingen folkeslag som er glemt av Herren. Det er ingen stammer i jungelen, og ingen moderne mennesker i år 2019 som ikke er kjøpt fri med Jesu blod.

Ja, det er virkelig sant som Per Tveten har formulert det: «Det er ingen glemt og utelatt hos Herren»

Også du som leser disse linjer, er kjøpt fri fra syndens og dødens makt. Du er frikjøpt for å tilhøre ham. Du kan ikke selv løse deg fra denne makt som binder deg fast. Det måtte en guddommelig inngripen til. Jesus løste deg da han betalte prisen for dine synder. Du kan aldri betale kjøpssummen selv, og det trenger du heller ikke å gjøre. Jesus har betalt den. Prisen var hans liv.

Hans naglemerkede hender er utrekt mot deg, og sier «kom».

 

I hverdagslivet kan oppgavene og gjøremålene bli så mange at en lett kan oppleve å ikke strekke til.

Særlig nå i julehøytiden er det mange ting som må være på plass før alle samles. Da er det alltid en god følelse og oppleve at det du selv ikke fikk gjort, det har andre gjort for deg.  Det du ikke selv maktet, ble utført av andre.

 

 Kjære leser, la dette bli den julen der du finner hvile i det som har gjort.

Det er fullbrakt for deg. Du er ønsket og ventet. Slipp Jesus inn i ditt hjerte i dag, og du kan synge som den unge jenta: «Ei en slave lenger, men et barn av Gud».