Det er lett å tenke på Davidsbyen og Betlehem. «Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt.» Lk 2,4. Men da David tok byen Jerusalem, ble den omtalt som Davids by.

«Innbyggerne i Jebus sa til David: Du kommer aldri inn her! Men David inntok Sions borg – det er Davids stad. David tok sin bolig i borgen, derfor kaltes den Davids stad.»1Krøn 11,5.

Byen var godt beskyttet med tre åser på hver av sidene. I øst er det Kedron-dalen og i sør går den over i Hinnomsdal. I den nordlige delen lå Treskeplassen hvor Salomo senere bygde templet.

Davidsbyen er den eldste delen av Jerusalem. Det er mange utgravninger og gjenstander funnet i Davidsbyen, og de er de eldste funn som er oppdaget i Israel. Alt dette bekrefter den bibelske historien.

De første arkeologiske utgravingene startet allerede i 1867 av den engelsk kaptein Charles Warren. I dag skjer det også mange utgravinger som bekrefter et omfattende vassverk, tuneller og gangveier. Warren oppdaget en lang tunnel (553 m) som var hogget inn i fjellet fra Gihon-kilden og fortsatter til en basseng sør for byen. Tunnelsystem viser stor ingeniørkunst og den sørget for at innbyggere i byen hadde tilgang til vann. Tunnelstruktur og plassering stemmer godt med det som er beskrevet i Det gamle testamentet og i andre skrifter. «Det var også Hiskia som stoppet til det øvre utløp av Gihon-vannet og ledet det ned vest for Davids stad.»  2.Krøn 32,30.

Davids byen er mye besøkt av turister som blir imponert over arkeologiske funn og tidligere byggeskikk. Arkeologien bekrefter det bibelen forteller. Mynter, kopper og kar forteller kong David og Salomo.

Det har vært ulike perioder i Israels historie både av riker og herskere. I dag er mange interessert i å legge lokk på jødiske tilhørighet til Jerusalem. Men arkeologien og Bibelen forteller historien. Det er generelt et stort politisk interesse for å ta bort jødenes eierforhold til Jerusalem. Men turen i Davidsbyen viser at hva byen er og Bibelens troverdighet. «For dine tjenere elsker steinene på Sion, og de har medynk med dets støv.» Sal 102,15.