Av Didrik Andersen

«I de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.» 2.Pet 3,3-4. 

 Jesus sa like før han forlot sine disipler i sin synlige jordiske tilværelse: «Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,3-4.

Det samme budskapet forkynte englene som åpenbarte seg for disiplene da Jesus fòr til himmelen: «Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» Apg 1,11.

Og apostlene forkynte for de første kristne menigheter denne store sannhet: Han kommer! Jesus kommer! «Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» 1.Tess 4,16-17.

Og Herren sier at vi skal gi akt på tegnene som Han gir oss og således vite når Hans komme er nær, uten å vite nøyaktig tid: «Denne dagen eller timen kjenner ingen, …men bare Faderen.» Se Mark 13,32 og Apg 1,6-7.

Og et av tegnene som vi skal iaktta i de siste dager er at man spotter ordet om Jesu Kristi gjenkomst. Vi er visst alle klar over at i vår tid er det intet i den kristne lære som verden og de navnkristne forakter slik som ordet om at Jesus Kristus selv skal komme igjen til vår syndige jord.

Det strider mot menneskenes selvgode tanker. De vil opprette et fredsrike uten Fredsfyrsten. Derfor går det alltid i stykker. Enten en kaller det «Folkeforbundet» eller «Nasjonenes Forbund», så lenge en ikke erkjenner at Jesus Kristus er Herren som vi alle må lyde, vil det mislykkes.

Den allmektige Gud har talt og hans bestemmelse står fast: «Jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!» Jødefolkets grusomme lidelser og ulykke i mer enn 1900 år kom fordi de forkastet Ham. Og det blir aldri bedre for dem før de erkjenner som et folk at Jesus Kristus er deres Messias, deres konge. Og verdens nasjoner som i dag setter Ham utenfor som Gud har innsatt til frelser og konge, vil drukne i smerte og blod. Hovmod og gudsforakt preger mange av verdens store i dag, og de vil ikke la seg advare. Derfor er ulykken nærmere enn de fleste har noen anelse om. Til den lille flokk som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, sier Han:

«Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til!» Luk 21,28.

 

Evangelisten mai 1948