av Jostein Ulstein

Gud er lys, bor i lyset og lot sitt lys skinne gjennom sin Sønn inn i våre mørke hjerter og skyggeland.

Jeg skrev tidligere om «Guds partikkel» og hadde lyst til å si litt mer omkring den. Hvorfor? Fordi det ble så sterkt for meg at jeg måtte gråte. Nå sliter jeg med litt av hvert som kanskje gjør at tårene drypper litt mer enn ellers, men likevel. Det som jeg mener ærer vår Far i himmelen, det ønsker jeg å dele med andre.

Begrepet «Guds partikkel» er noe de aller fleste vitenskapsfolk liker dårlig. Vitenskap har ikke noe med religion å gjøre sier de! «Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer». Rom. 1,22

I det året jeg ble født, 1964, ble teorien om partikkelen beskrevet av Peter Higgs. I 1993 kom det ut ei bok. Den fulle tittelen oversatt til norsk blir:
«Guds partikkel: Hvis universet er svaret, hva blir da spørsmålet?»

Mannen som skrev den het Leon M. Lederman, sønn av Minna f. Rosenberg fra Kiev og Morris Ledermann fra Odessa. Foreldrene var ukrainsk-fødte jødiske immigranter. De eide og drev et vaskeri.

Han fikk sine grader i USA der han også sluttet seg til hæren. Han nådde svært langt og fikk Nobelprisen i fysikk i 1988. Han døde 3. oktober i fjor, 2018.

Det skulle gå 40 år før det ble bevist at «Guds partikkel» fantes, på det eneste stedet det var mulig. I CERN akselleratoren i Sveits. Partikkelen har også blitt kalt Higg’s boson. Nobelpris ble delt ut til et par karer som arbeidet med dette.

Jeg blir ofte ansporet av ting jeg leser, og når jeg kommer til ord som boson så må jeg sjekke det også. Informasjonen som finnes i dag er enorm slik det ble fortalt Daniel, der det kanskje mest ble tenkt på åndelig kunnskap om profetier og Guds Ord.

Så til det som grep meg mest. Gud er lys. Hva er lys? Lyset vi får fra solen er nok av en litt annen kvalitet enn det som sies av Johannes. Lyset vi mottar er fotoner, av greske phos, «lys».

Så leser jeg om Bosoner, «Bosoner, for eksempel fotoner, er sosiale partikler som tillater andre partikler å være i samme tilstand som dem selv….»

Er ikke det en fantastisk beskrivelse av hvordan Gud er? Han har gjennom Jesu forsoningsverk gjort oss i stand til å se Gud, fordi Han skal forvandle vårt fornedringslegeme til å bli likt med Hans herlighetslegeme. Tenk for en fremtid vi har! Blir vi imponert av hans synlige verk her, hvordan blir det ikke da når vi kommer hjem? Tror du han har noe å vise oss? Først vil jeg se Jesus. Ser for meg at jeg vil bruke noen dager på det!

For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, forat han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Rom. 8,29

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.1. Pet. 2,9.