Av Borgvald Birkeland 

   

 En analyse av krigen i Salme 83.  

Verden og den kristne menighet er snart inne i avslutningen av nådens tidsalder. Det profetiske Ord kan i denne tid oppfylles på en måte som vi ikke har sett maken til. Herrens vredes-dom vil eksekveres over Israels nabofolk på grunn av mangeårig islamistisk hat, kriger, terror og eld -gammelt fiendskap til Israel.

 I Bibelen har vi det profetiske Ord som forteller om Guds dom og store øde – leggelser over Midt-Østen i endetiden, og det på grunn av Israels og arabernes frykteligevåpen.

 I Ap.gj. 2,19:20 står det om “blod og ild og røkskyer”. Profetien har med Israel og Midt-Østen å gjøre og ikke Europa som noen tror. Denne ild Peter taler om finner vi igjen i salme 83 og under Gog-krigen og kan være kjernefysisk ild.

Midt-Østen kan bli helt forandret gjennom en ny krig med Israel. Flere profetier kan snart oppfylles, og vi setter søkelyset på Salme 83. Denne profeti mener jeg har en sammenheng med Israels fryktelige gjengjeldelse, der flere arabiske folk vil utslette Israel. Denne krig blir et knusende nederlag for islam som profetien sier. Sammenlign Esek.36,6:7. (Gog-krigen kommer senere, da Israel bor trygt).   

 

Krigen om «Palestina» og Asaf bønn

I salme åttitre leser vi om en islamsk sammensvergelse for å utslette Israel. Her kan vi sjå konturene til en forferdelig krig der Gud gjennom Israel vil knuse jødenes fiender som svar på Asaf bønn. Herren vil oppfylle Asaf bønn på krigens dag. «La dem (araberfolkene) bli til skamme og lammet av skrekk til evig tid. Ja, la dem bli vanæret og gå fortapt». Denne bønn vil Gud høre.

Salme 83 nevner disse folkeslagene: Tyrus: - (Libanon/Hizbollah), Syria: -(Gebal). Iran/Irak: - (Assur). Filisterland: - (Gazastripen). Jordan er (Moab/Ammon/Edom). Amalek er Egypt med IS i Sinai. Alle disse folk er gamle fiender av jødene med flere kriger fra gammel tid og fra 1948. De vil få oppleve en fryktelig dom gjennom Israel. Jordan vil bli hardt rammet (Jeremias 49,1:3). Det samme vil Libanon og Hizbollah. Egypt vil også være med å utslette Israel og vil tape stort på det gjennom en vannflom fra Aswan-demningen, som vil legge landet øde i 40 år (Esek.29,1:17). Persia (Elam) blir hardt skadet (Jer.49,35-39).  Gazastripen vil bli lagt øde sier Bibelen (Esek. 25, 14:17). Damaskus blir lagt i grus av Israel (Jes. 17,1. Israels land og byer slipper heller ikke unna. De får store ødeleggelser gjennom farlige rakettangrep fra Iran/Hizbollah med flere. En veldig katastrofe vil ramme Midt-Østen som verden ikke har sett maken til. Det veldige perserriket ville drepe 10-12 millioner jøder under dronning Ester tid, og ønsker å gjøre det samme i dag .

 

Atomkrigen i Midt-Østen?

Taler salme 83, Jesaja 17,1, Ap.gj.2,19, og Joel kap.1, om atomkrig i Midt-Østen? Ja, særlig salme 83. Israel vil ikke begynne en atomkrig, men om nødvendig forsvare seg med sine fryktelige våpen, dersom kjemiske ulovlige våpen blir brukt. Her gjelder uttrykket: øye for øye, tann for tann. Kan Syria, Iran, IS og Hizbollah med flere i neste krig bruke kjemiske våpen mot Israel? Ja, denne fare er overhengende stor mener IDF. Mange israelere har fått beskyttelse av gassmasker. Fienden sier: «kom la oss utslette dem». Det makter de ikke med vanlige konvensjonelle våpen, her må det andre og farligere våpen til.

Herren vil en dag dømme araberstatene etter Asaf bønn og sitt eget ord, på  grunn av all ondskapen og hat til Israel sitt folk. Derfor tror vi tiden nærmer seg da Herrens straff gjennom Israel vil fullbyrdes over de trygge araberfolkene som vil utslette Israel og Guds navn. De sier: «Israels navn skal ikke mer kommes i hug».  Israel har i de senere år blitt en sterk militærmakt og har tatt en ed av sine soldater som sier: «aldri mer Mazada»! Det er mer en et stolt motto eller tomme fraser og betyr - aldri vil vi la oss utslette! Skal Israel utslettes må våre fiender følge med! Da kan det bli verre for Israels fiender en for Israel selv.

Filister-landet vil oppleve Guds dom (Esek. 25,15-17). Alt hatet, terrorisme og raketter som i denne tid “voldtar” Israel, vil en dag ta slutt og ikke skade jødene mer. Den islamske makt over Israel vil Gud bryte gjennom Israels millitærmakt. Asaf bønn er: «La dem bli til skamme og gå under». Dommen vil gå over araberfolkene og deres byer. Terroristene i Hamas og Fatah som ikke godtar staten Israel vil ikke forandre sine krav, men overta Jerusalem og landets grenser fra før 1948. Her vil de få støtte av mange nasjoner. Dette må Herren stanse før det går for langt. Israel har nok syndet ved å gi bort Tempelplassen og deler av Gaza til fienden som vil utslette dem, men tilslutt sier Israels Gud, nok er nok!  

I de tidligere kriger hadde ikke araberne og Israel slike ødeleggende våpen som de har i dag. Derfor kunne ikke profetien i salme 83 m. fl. bli oppfylt før nå i denne tid. Etter «Palestinakrigen» kan et stort Exodus komme fra USA og Europa. Israel vil etterhvert overta nytt land i Libanon og Gilead. I Jordan kommer en mengde jøder til å bosette seg i endens tid (Sak.10.10). Jeremias sier: «Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre». Under Kong David og Salomo rådde Israel over Libanon, Syria og «Jordan», like til elven Eufrat. Disse landområder vil igjen tilhøre Israel.

 

Islam vil utslette Israel 

Hizbollah er opprustet med våpen fra Iran, Russland og Syria for å utslette Israel. Terroristene kan ha mer en 80.000 raketter, ifølge IDF. Hassan Nasral- lah triumferer og truer med at de har flere farlige våpen en Israel kan forestille seg (Norge Idag 30/1-15). Det Israelske forsvaret frykter for at Syria kan ha gjemt unna kjemiske våpen til Hizbollah. Egypt og Iran har lager med kjemiske våpen som vi ikke hører noe om. Iran har langdistanse- missilene: Zilzal Fajir, Shiab-3 og Safir-1. Syria har fått oppgradert flere batterier med S-300 anti-luft missiler fra Russland. Disse er meget treffsikre. 

Syria er tidligere opprustet av Russland med blant annet med underjordiske siloer med raketter av Scud-B som russerne har forbedret med nye sprenghoder i Syria siden 2008, i følge Dagen 18. august 2009. Disse våker Syria over og er ennå intakt, de kan utstyres med sprengladninger av den giftige gassen sarin.

Syria har gjemt unna kjemiske våpen og smuglet noe inn med lastebiler til Irak og Hizbollah, skriver to arabiske aviser AL-Watan og AL-Mustagbal 15.09.13, og Norge I dag, den 20.09.14. Har Iran, Syria og Hizbollah planer å gjøre bruk av disse farlige våpen som de kan overrumple Israel med? «Ikke alle disse giftige våpen til president Assad er destruert», sier den svenske våpeninspektør Åke Sellestrøm til VG 05.09.14, etter oppdraget var ferdig. Dersom Asad har  destruert alle sin kjemiske våpen til flere hundrede millioner kroner, har han sluttet fred med Israel. Men er det sannsynlig da de er produsert for å ødelegge Israel? - Kan jødene stå foran en ny holocaust-tragedie? spør Franklin Graham.  

                                                                                                                                                                                                                                                       Det nærmer seg et klimaks av fryktelige våpen rettet mot Israel, som snart kan bli rammet av tusenvis av missiler fra alle kanter. Profetien sier: «Kom la oss   utslette dem så de ikke mere er et folk».Neste araberkrig blir annerledes. Det kan bli et regn med missiler som verden aldri har opplevd maken til. Hatet mot Israel vil nå sitt klimaks - jødene må utslettes. Blir det folkemord på Israel – et nytt Holocaust på jødene - kommer regjeringen og IDF til å ta den grusomme hevn vi leser om i salme 83. Det «kristne» Europa og islam vil komme til å rase mot Israel som har full rett til å forsvare sin eksistens, men hva vil USA gjøre?

 

 Damaskus, Israel og Jordan

En profeti for denne tid som ennå ikke er oppfylt er Joel kap.1. Her leser vi om en ødeleggende krig som kan ha sammenheng med Asaf profeti. Israel vil bombe Syria og Aroers byer i Jordan. Den store by Damaskus skal opphøre og være en by og bli til en ruinhaug. Det har aldri hendt før. “Syrias hode er Damaskus”, sier Bibelen. Når hodet er borte er livsnerven brutt. Salme 83 sier at Syria (Gebal) er med for å utslette jødestaten. Det blir slutten på Damaskus.

Israel skal under Messias bli et vidstrakt land like fra Egypts elv til Eufrat (1. Mosebok 15,18). Store profetiske kriger i Midt-Østen ligger foran oss, der Israels Gud vil bevare sitt folk gjennom alle kriger, og opprette sitt Messiasrike.