Av Ivar Gjerdi

«Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.»  Hebr. 12,14.

Hebreerbrevets forfatter formidler Guds kall og vilje for alle som tror på Jesus Kristus, Guds Sønn, at vi skal leve et liv i helliggjørelse. Og det er en livslang prosess. Det grunnleggende i helliggjørelsen er rettferdiggjørelsen ved tro. Guds vilje er at vi skal legge av synden og leve et hellig liv. Da blir det en rett ferd for Gud.

«For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.» 1.Tess. 4,7.

Helliggjørelsen har med vårt kristne liv og tjeneste å gjøre, og vi er stadig underveis i denne prosessen. Helliggjørelse er ikke noe i tillegg til rettferdiggjørelse. Dette må leves ut i hverdagen hele livet igjennom. Livet vårt må preges av det nye sinnet.

«Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesu. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.» Fil. 2, 4-7.

Jesus må ha lemmer og våpen som kan fremme hans rike.

Helliggjørelsen er ganske praktisk og må blant annet få følger for våre medmenneskelige holdninger, arbeidsmoral og etiske spørsmål. «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.» 1.Tess. 5,23.

Vi rettferdiggjøres ved tro og helliggjøres ved tro. Vi kan aldri bli som Jesus, men trenger hver dag hjelp til å følge ham i tro, håp og kjærlighet. Vi må knele «ved korsets fot hos Jesus.» Og vi trenger å be med sangeren:

 

Mer hellighet gi meg, mer mildhet o Gud.
Mer sorg over synden, mer frykt for ditt bud!
Mer makt til å tjene, mer styrke i bønn.
Mer tålmod i smerte, mer tro på Guds Sønn!

Mer kjærlighet gi meg, mer tillit til deg,
Mer fremtid i håpet, mer lyst til din vei!
Mer glede, min Frelser, mer fred i ditt blod.
Mer seir over synden, mer fasthet og mot!

Gi tørst etter Ånden, gi trang til ditt ord,
Gi du meg å vandre mer helt i ditt spor,
Mer trofast og lydig, mer avdød fra meg.
Mer ydmyk og hellig, mer, Jesus, lik deg!»

(Bliss)