Av Tora Haarr Skeie

Så skal vi på nytt få feire påske, og minnes alt det Jesus gjorde for vår frelse. Det er stort!

Jesaja 40 taler om hvor stor Gud er. Det finnes ingen, eller ingenting, som kan måle seg med ham. Samtidig er han også en hyrde som har omsorg for sin hjord. Han som er så stor og mektig, over alt og alle, bryr seg om hver enkelt. Vers 28-29: «Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.»

Frelsestanken møter vi allerede i 1.Mosebok 3,15: «Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Her er det første løftet om han som skal komme, Herren Jesus, Messias. Han skal beseire Satans makt. Dette løftet kommer etter at Adam og Eva har gjort opprør mot Gud, og har spist av kunnskapens tre. Det kommer ikke som noen overraskelse for Gud. Han viser nåde allerede her.

Etter oppstandelsen påskemorgen, utpå dagen, er Jesus på vei til Emmaus. Han slår følge med to disipler som går samme veien. De to er i villrede om alt som har skjedd denne påskehøytiden. Jesus stiller spørsmål som får dem til å fortelle hva de tenker. Vers 25-27: «Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham.» Jesus sier at han er Messias, den som Gud lovet allerede i 1.Mosebok 3,15. Hele Skriften forteller om ham! Etter at deres øyne ble åpnet sier de (v 31): «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!»

I Filipperne 2, 5-11 møter vi det som kalles Kristushymnen. Her finner vi frelseshistorien i kortform. «La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden -ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.»

Jesus ble fullt ut menneske, samtidig som han var fullt ut Gud. Derfor kunne han også fullkomment frelse oss. Han led den verste av alle former for dødsstraff da han ble korsfestet. Men så ble han opphøyet og gitt navnet over alle navn. Jesus Kristus er Herre, JEG ER, JAHVE, Kyrios. Dette må en dag alle bekjenne!

Måtte sannhetene få fylle oss og begeistre oss på nytt. Må vi alle få være et Kristusbrev til verden, så menneskene rundt oss får et møte med Gud gjennom oss. Dette uttrykkes fint i sangen ‘En tjeners vei’ av Graham Kendrick / Vidar Kristensen.

En tjeners vei.

Du kom til oss som et barn,
din herlighet var skjult for oss.
Du var vår tjener og venn, s
om villig gav ditt eget liv.

Kor:
Vår konge går en tjeners vei.
Han ber oss nå å følge seg.
La våre liv bli en gave Herren får.
Tjen andre slik som kongen vår.