Av Håkon C. Hartvedt   

En forkynner skal engang ha sagt: – Det skulle vært et ellevte bud: «Du skal ikke sammenligne deg med andre!»

 Dette får meg til å tenke på et ord av Jesus. Vi finner det i Johs. Kap 21, 20-22, og ordet kommer etter at Jesus har sagt til Peter at han skal dø en spesiell død (v.18).

Vi leser: «Da Peter snudde seg, så han at den disippelen som Jesus elsket, fulgte med, - han som ved nattverden lå opp til Jesu bryst, og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!»

 Et spesielt ord, synes jeg. For det går jo ikke på at Peter ikke skal bry seg om Johannes, men han skal ikke sammenligne seg med ham.
Men hvor lett er det ikke at vi nettopp gjør det. Sammenligner oss med andre troende. Får de mer ære enn oss? Kommer det flere og hører på dem enn når jeg taler? Får de flere likes enn meg på Facebook? Hvorfor skal jeg lide, mens andre ser ut å gå sorgløst fram på sin livsferd?....  Og slik kan vi holde på.

 Så sier Jesus oss med all tydelighet at det ikke er dette vi skal ha vårt fokus på. Vårt fokus skal være på Jesus og følge Ham inn i den tjenesten han kaller hver enkelt av oss til.

 

Ånden taler til hjertet

Å følge Jesus med fullt fokus på å helt og fullt gjøre Hans vilje har sin kostnad. I første omgang vil vi oppleve å se vår synd når vi slipper Hans Ånd og Hans Ord inn i våre liv. Da kan det stikke skikkelig i hjertet.

Det er dette tolleren i beretningen om fariseeren og tolleren i Lukas 18 opplever. «Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!

 Noe av det samme skjer på pinsedag. Etter Peter sin sterke tale, leser vi:
«Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre brødre?» (Ap.gj. 2,37)

 Fariseeren derimot kjente ikke på slikt. Han mente at han hadde alt på et tørre og var ikke redd for å sammenligne seg med andre. «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» (Lukas 18, 11-12)

 
Gjøre Hans vilje - uansett

Å følge Jesus vil si å gjøre Hans vilje. Å gå når Han sier gå, og å stå når Han sier stå! I Matt. 8,19 står det om en skriftlærd som kommer til Jesus og sier: «Jeg vil følge deg hvor du så går!» Da svarer Jesus: «Revene har sine huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til». Og i Matt 16.24 sier Mesteren: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.»

 Er du villig til å betale prisen? Mange av våre brødre og søstre opplever sterkere enn oss her i Norge hva det kan koste å følge Jesus. Men de er villige til å ta kostnadene, for de vet at det er verdt det.

«For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Matt 11,26). Da vil de heller kunne si som Paulus i 2. Tim. 4,8:«Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme

 Hyrderøsten

I Johs. 10,4 snakkes det om hyrderøsten: «...fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst.»
Jeg har sett TV-program der de har testet ut dette. De har gått ut til saueflokken. Så har reporteren prøvd å rope på sauene, men ingenting skjer.Deretter roper hyrden, og da er det ikke lenge før sauene kommer.

Kjenner du hyrderøsten. Tar du deg tid til å lytte til Ham? Slik at Han kan gi deg råd ved sitt øye og si deg: Der er veien, gå på den? Du lærer å kjenne hyrderøsten ved å ta deg tid med Jesus og Hans Ord, og det er viktig, for det er mange røster som roper i dag.

 

Mange sterke røster
roper: Kom til Meg!
Alle sammen mener
de er best for deg.
Bare Hyrderøsten
viser sikker veg.
Hyrden det er Jesus.
Han er Livets veg.