Av Sven Gunvaldsen

Gjennom et langt liv har jeg sett og lært endel. Høyskoler og universiteter har ikke vært min hjemmebane, men livets skole kjenner jeg godt til.
Temaet i overskriften, som jeg er spurt om å si noe om, og da i forbindelse med Bedehuskanalen, er brenn aktuelt.

Først og fremst fordi Jesus sa «gå ut», men vi fyller avisene med annonser som sier kom inn, kom til våre møter i våre hus.
For Guds folk fungerer det utmerket, men «verden» ser vi praktisk talt ikke noe til.
På slutten av 1970 tallet kom jeg med i Norsk Gideon Bibelmisjon, jeg fikk også etter hvert god kjennskap til moder organisasjonen The Gideon International. Og her lærte jeg mye om det vi setter søkelyset på her.

Jeg tror kanskje det er den av de kristne organisasjonene rundt om i verden som har satt personlig evangelisering i system på den mest effektive måten.
Gideons målsetting er tindrende klar, «VINNE MENNESKER FOR JESUS, VED PERSONLIG EVANGELISERING, OG VED UTDELING AV GUDS ORD.»
La du merke til hva som kom først, personlig evangelisering.
Og det har de holdt på med i over 120 år, og nå i over 200 land. Og det ligger jo i sakens natur at dette er en tjeneste på utsiden av kirke og bedehusveggene.

Barmhjertighetskanal og sjelevinnerkanal
Nå får endelig også bedehusfolket i Kristen Norge en talerstol på utsiden av forsamlingslokalenes vegger, og her har vi en gyllen mulighet.
Her kan vi nå de som Jesus ba oss gå ut til, slik at de også kan få «kjærlighet til sannheten» og la seg frelse.

Ord som barmhjertighetskanal og sjelevinnerkanal kommer på våre lepper når vi tenker og planlegger hva vi ønsker med dette nye prosjektet.
Derfor er det veldig om å gjøre for oss å få ikke kristne seere.
Her tror vi at programmer som viser og omtaler hjelpeprosjekter og barmhjertighetsarbeid, slik som Evangelistens Misjonstjeneste i India driver med symaskinprosjektet, helseteamene som kjører rundt i bushen, dyrking og utdeling av mat osv.- det engasjerer alle mennesker.
Og her vil vi oppfordre våre trofaste seere til å invitere hjem en ikke kristen nabo, venn eller familie medlem som du har et godt forhold til på litt kveldsmat. Og når du vet at dette programmet kommer, sier du bare at nå er det noe på den nye tv kanalen som vi ha veldig lyst til å se på. Så vil de se både hjelpen for dagen i dag, men også at vi gir håp for i morgen.Vi vil bruke mye sendetid på slike programmer, som forteller om organisasjoner og enkelt personer som bryr seg om nød og fattig dom rundt om i verden, samtidig som de forteller om Jesus og himmelen. Det åpner hjerte dørene for evangeliet.
Slike programmer gir mulighet for spennende samtaler rundt kaffe bordene.
Personlig evangelisering i ny drakt, - med hjelp av tv skjermen.
Her kan du også være med, du som ikke har våget før.
Takk til alle som er med å be for kanalen.
Lykkes vi med å få engasjert kristen folket på denne måten, tror vi at det også skal bli en sjelevinnerkanal.