«Så sant jeg lever, sier Kongen, han som heter Herren, hærskarenes Gud: Som Tabor blant fjellene og som Karmel ved havet er han som kommer.»
Jer 46,18.

Det er en del begivenheter knyttet til Har Tavor, eller Tabor fjellet, i nedre delen av Galilea i Israel. Fjellet har en merkelig rundt form, som en halvkule og den er tydelig markert på Jisreel- eller Megiddosletten. Dette blir da like sørøst for Nasaret. Tabor fjellet strekker seg 575 meter over havet. Platået på toppen er 1200 meter langt og 400 meter bredt.

Mange omtaler dette som det fineste og beste fjellet i Galilea, ja, i Israel. Den største opplevelse er utsikten. Fjellet gir mange muligheter. Man bør unne seg en soloppgang fra Tabor fjellet. Den vil gi en mektig opplevelse av en ny dag.

Man kan også nytte seg av sommervinden med hanggliding. På vestsiden er fjellet noe bratt, og mange bruker dette til fritidsaktiviteter. Fjellet er fint egnet til en topptur i Galilea.

På en naturlig måte er Tabor fjellet et landemerke. På lang avstand er fjellet godt synlig, og det ble et møtepunkt for handelsreisende. Det ble krysset mellom nord-sør vegen og øst-vest vegen. Krysningspunktet er omtalt i Jes 9,1. «Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det – over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea.»

Jesus selv må ha vært mange ganger på denne veistrekningen. Mange mener at det var på dette fjellet at Jesus ble åpenbaret for tre av sine disipler. I åpenbarelsen møtte Jesus Moses og Elias. Peter kaller fjellet for det hellige. «Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell.» 2Pet 1,18.

På grunn av dette er det bygget mange kirker og det ble et hellig sted. På fjellet befinner det seg derfor i dag både et gresk ortodoks kloster og en romersk katolsk kirke og et hostel for pilgrimmer. Klosteret er et lukket kloster, så der kommer man ikke inn, men kirken er åpen.

Dagens kirke er ikke så gammel, den ble bygget i 1929. Under ligger det ruiner av kirker både fra korsfarerperioden i det 12. århundret og fra den bysantinske perioden mellom det 4. og det 6. århundret.

Gjennom historien har Tabor fjellet har vært gjenstand for mange betydelige og viktige slag. Debora og Barak er et eksempel på det ( Dom 4).

«Nord og sør – du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler over ditt navn.» Sal 89,13.