Av Ivar Gjerdi

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.» I. Peter 1, 3-5.


Jerusalem er hovedstaden i Israel. Gjennom historien har byen vært gjenstand for mange viktige begivenheter. Derfor har en del porter rundt Jerusalem mange navn. Det gjelder blant annet Løveporten. Den er på østsiden av byen og fører inn til begynnelsen av veien Jesus gikk mot Golgata, Via Dolorosa. På høyre side innen for porten er Sant Anna kirken. I dette området finner vi også Betestadammen.

Av Edvard Foss

For mange er fuglekikking en interessant og kjær hobby. I time etter time kan de sitte og speide for kanskje å oppdag en sjelden art, eller være den første til å oppdage trekkfuglenes tilbakekomst fra varmere strøk, - når vinteren går mot vår.

Av Kurt Urhaug

Jesus er omlag 30 år når han begynner sin gjerning. Etter dåpen i Jordan, ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen. Etter 40 dager kom Djevelen og fristet ham. Dette er starten på Jesu 3 års virke mot korset på Golgata. I fastetiden følger vi denne vandringen.

Fra 1948 har Israel vært en sammenhengene nasjon i vekst. Ikke noe annet land kan sammenlignes med dette. Lenge før staten Israel ble et faktum, var det et stort og bred engasjement for landet. En av tiltakene var de blå børsene som stod i mange jødiske hjem. Barna og de voksne samlet inn penger til kjøp av jord i Israel. Området var den gang under ottomansk styre.

Underkategorier