Av Adolf Bjerkreim

 «Ingen av dere spør meg: Hvor går du hen?» Joh 16,5

 

 

I denne artikkelen vil jeg plukke fra emissæren og sangforfatteren Leonard Gudmundsen sin bok: «Glem ikke alle hans velgjerninger», utgitt på Luther Forlag i 1985. Gudmundsen forteller her om en stevnedag på Senja. Photo: Dreamstime.com

 

«Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende.» 5. Mos 11,12.

Av   Jan Veiby

«For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus»  Joh. 1,17.

Av Ivar Gjerdi         

«De som fulgte Paulus, brakte ham helt til Aten og dro tilbake med beskjed til Silas og Timoteus at de skulle komme til ham så snart som mulig. Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. - Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa: «Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. - Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa: «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagos-rådet og en kvinne som het Damaris, og noen andre.» Ap.gj. 17, 15-16, 22-23 og 32-34.