Av Per Hilleren

Eg tenkjer på ordet hjå Peter om levande steinar som er utvalde til eit åndeleg hus. Som kristne menneskje er vi som steinar som blir lagde til rette i muren til eit einaste Guds rike i verda. Nå vil eg ikkje her nemna noko om dei ymse ting korkje ved steinane eller byggverket, men eg tenkjer på at det er lagt omfer etter omfer i muren. Og det rimelege er at den snart er komen høgt nok, at den snart skal slutta av. Korleis murer vi i dag, korleis er materialet til vår omfer i muren?


Det er et området i Israel som har stor oppmerksomhet. Det omtales med forskjellige navn. Noen sier Vestbredden og andre okkupert land.

Av Gustav Nielssen

«På min nøds dag søker jeg Herren. Min hånd er utrakt om natten
Salme 77,3.

Av Johnn Hardang

Men i den fjerde nattevakt kom han gående til dem på sjøen. Matt 14,25

Av Kurt Urhaug

Det er skrevet mange sanger om Jerusalem. «Jerusalem av gull» er en av de mest kjente sanger, og er skrevet av Naomi Shemer. Det var i forbindelse med Israels nasjonaldag 14.mai 1967 at det ble arrangert en sangkonkuranse. Den som går på scenen og synger sangen er Shuli Nathan, en ung jente og er soldat i den Israelske hæren

Underkategorier