Av Tora H. Skeie

Åpenbaringen 4, 8b: «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den Allmektige, han som var og som er og som kommer!» Når vi lovsynger, opphøyer vi Gud. Vi forstørrer synet vårt på Gud. Gud forandrer seg ikke, men jo nærmere vi kommer Ham, dess større blir Han for oss.


«Så sant jeg lever, sier Kongen, han som heter Herren, hærskarenes Gud: Som Tabor blant fjellene og som Karmel ved havet er han som kommer.»
Jer 46,18.

Av Ivar Gjerdi

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Lukas 4, 18-19.

Av Håkon C. Hartvedt


Så skriver vi 2023, og nå i starten av det nye året velger jeg å trekke fram en historie som er knyttet til den tysk-sveitsisk-amerikansk fysikeren, Albert Einstein. Han regnes som en av historiens største vitenskapspersoner, og særlig kjent er han for relativitetsteorien
.

Av Svein Børtveit

Og ho fødde son sin, den fyrstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe,
for det var ikkje rom åt dei i herberget.
Luk 2,7.

Underkategorier