Av Ivar Gjerdi

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» Matteus 5, 13-16

Av Johnn Hardang

I Dommernes bok i Bibelen står det en både spennende og tankevekkende historie fra den tiden Jefta var dommer i Israel.

Han hadde et ønske om å få stå i arbeid i Guds rike helt til det siste, Carsten Line. Dette ønsket fikk han oppfylt.

av Knut Jensen

 

 “Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.”  Åp.1,3.