Av Knut Jensen

 

Den oppstandne og herliggjorte Kristus har nå vært i himmelen i snart to tusen år. Han er der for menighetens skyld - for enhver troendes skyld. Han lever sitt liv og utfører sin tjeneste i den himmelske helligdom. (Hebr.8,1-3). På grunn av vårt forhold til den nåværende verden er Kristi oppstandelse og tjeneste nødvendig for oss.

14.mai er det 73 år siden staten Israel ble gjenopprettet.

Av Adolf Bjerkreim

 «Ingen av dere spør meg: Hvor går du hen?» Joh 16,5

av Bernt Falkum

Overlege Gordon Johnsen (Modum bad) har sagt: ”Så lenge Jesus lever, kan ikke håpet dø!» Det er litt av en setning som vi kan ta med oss ut i livet, et liv som til tider kan være både komplisert og vanskelig.

 

 

I denne artikkelen vil jeg plukke fra emissæren og sangforfatteren Leonard Gudmundsen sin bok: «Glem ikke alle hans velgjerninger», utgitt på Luther Forlag i 1985. Gudmundsen forteller her om en stevnedag på Senja. Photo: Dreamstime.com